Voor beleggers ╗ De woningmarkt


Ontwikkeling in de woningmarkt

Wie durft de noodzakelijke vernieuwing te brengen op een stagnerende woningmarkt?

Door de kredietcrisis van 2008 is de woningmarkt in Nederland blijvend veranderd. Woningenverkopen liepen dramatisch terug, net als de bouw van nieuwe woningen. Omdat mensen bleven zitten waar ze zaten, stagneerde ook de doorstroming, zowel in koop- als huurwoningen. Aan marktpartijen en overheden de uitdaging om de woningmarkt weer in beweging te brengen, gebaseerd op visie en daadkracht. Met een ander perspectief op wonen, waarbij durf, creativiteit, vernieuwing, knowhow, expertise en bereidheid tot investeren kernwoorden zijn. De vraag luidt: wie pakt die handschoen op?

Lees verder ╗

Ruimte op de woningmarkt

Wie verhuizen wil, moet iets te kiezen hebben

Mensen zouden soms best willen verhuizen naar een ander type woning, maar er zijn vaak allerlei redenen waarom dat simpelweg niet lukt. De beoogde woning is te duur, staat niet in de omgeving waar ze willen wonen, ze past niet bij hun levensfase of hun woonwensen, men vindt de kwaliteit onvoldoende of men heeft de eigen woning nog niet verkocht.

Lees verder ╗

Woonwensen en woonmotieven

Een woning kies je met je hoofd en met je hart

Prettig wonen is allereerst een kwestie van een goed gevoel. De atmosfeer die de woning uitstraalt, is belangrijk, net als de ruimte, het comfort en de lichtinval. Maar ook de plek waar de woning staat, want de directe woonomgeving draagt in hoge mate bij aan de woonbeleving. De aanwezigheid van winkels en voorzieningen in de buurt kan het woongenot vergroten, net als voldoende groen. Een woning kies je met je hoofd en met je hart.

Lees verder ╗