Wat is ApparterrA » Verkavelen en parkeren


Verkavelen en parkeren

Meanderopstelling

ApparterrA's worden bij voorkeur tegenover elkaar geplaatst volgens het meanderprincipe, de woonkamer van de ene ApparterrA tegenover de tuin van de andere ApparterrA. Er kunnen stedenbouwkundige of verkavelingsredenen zijn om dit principe los te laten.

Door de modulaire bouw kan de grondoppervlakte optimaal worden benut waardoor een woonwijk ideaal is in te delen.

Parkeren

ApparterrA’s hebben veelal een parkeerplaats grenzend aan de tuin. Bij het meest compacte model wordt de auto langs de woning geparkeerd. Afhankelijk van straatbreedte en omvang van de tuin zijn er alternatieven mogelijk als schuin en haaks parkeren.

Langs Schuin Haaks

ApparterrA's met gang voor zorgverlening

Door ruimte te creëren tussen de achterzijden van de ApparterrA's ontstaat een gang waardoor zorgverleners op een praktische en veilige manier bewoners van zorg kunnen voorzien.