Wat is ApparterrA » Impressies


Impressie exterieur

Kwaliteit van de openbare ruimte

Met ApparterrA kan er anders naar de kwaliteit van de openbare ruimte worden gekeken. Een wijk met ApparterrA woningen levert een heel andere horizon op. Bewoners ervaren veel meer ruimte. Omgekeerd is het aanzicht voor de omgeving ook veel opener. Vanaf de straat kan men verder kijken dan men gewend is.

Afwisseling tussen ApparterrA's met een enkele woonlaag en uitvoeringen met een extra verdieping zorgt voor nog meer variatie en kunnen daar waar gewenst voor stedenbouwkundige accenten zorgen.

Impressies exterieur

Impressie interieur

Open en ruimtelijk

Door de zichtlijnen naar de lucht en de horizon ervaren bewoners veel ruimte. Er is goed gekeken naar de daglichttoetreding en lichtinval. Omdat de ApparterrA ramen heeft aan twee haaks op elkaar staande gevels, valt het zonlicht altijd gemakkelijk naar binnen. Vanuit de woonkamer en slaapkamer kan men zo de tuin in lopen. Door de lage bebouwing komt er veel zon in de tuin.

Impressie interieur

Spelen met ruimte

Het hele ApparterrA woonprogramma is geprojecteerd op één vloerniveau. De vertrekken om te wonen, eten, werken, hobbyen, slapen en baden lopen logisch in elkaar over. Mét mogelijkheden om te spelen met ruimte en een extra woonlaag aan te brengen.


Impressie omgeving

Samenhang creëren

ApparterrA is een ideaal woonconcept om gevarieerde bewonersgroepen in verschillende levensfasen prettig te laten samenleven. Het sluit aan bij de maatschappelijke en politieke wens om samenhang in woonwijken te creëren tussen jong en oud.

Impressie vogelvlucht